Belöningssystemet

Belöningssystemet

Evolutionen har utrustat oss med ett belöningssystem som förr var viktigt för vår överlevnad. Att dricka, äta och fortplanta sig är njutbart. Att lugna sig efter stress och skydda sig för smärta är nödvändigt och ombesörjs av belöningssystemet. Minnen av våra belöningstillfällen lagras och vi söker dem och upprepar dem. Detta ingår i naturens utrustning för både djur och människor. Spel, shopping eller intag av substanser som alkohol, droger, socker och nikotin kan också ge njutning och skapa en känsla av belöning.

Många kan fritt hantera detta utan problem, men inte alla. Det handlar inte om svag karaktär utan om en ommöblering i hjärnans belöningssystem. Hjärnan ”kidnappas” så att kopplingen mellan nervceller ändras. Successivt förskjuts källan till belöning så starkt att den drabbade förändras i sin personlighet och åsidosätter arbete, familj och fritidsaktiviteter.

Beroendesjukdom är en kronisk förändring av hjärnans belöningssystem och till belöningssystemet kopplade områden, där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Förändringen är bestående och kan beskrivas som ett jack i en CD skiva. Vissa individer bär på en sårbarhet att utveckla beroendesjukdom. Förändringarna i hjärnan när ett beroende uppstår är i stort sett desamma vare sig det rör sig om missbruk av en substans eller av ett beteende. Därför kan likartade behandlingar användas för olika typer av beroenden, baserade på kognitiv beroendeterapi, deltagande i självhjälpsgrupper. Ibland i kombination med mediciner.