KBTKBT

Upplever du att stress, ångest, tvång, fobi, sömnsvårighet eller depression påverkar ditt liv negativt? Tillsammans kan vi utforska mönster, tankar och känslor och hitta vägar att göra dig friare.

KBT passar även för ämnen som kan komma upp efter påbörjad nykterhet och där 12-stegsprogrammet inte räcker. Då  är min kunskap om  bägge metoderna en stor  fördel.

Jag är KBT-terapeut med grundläggande utbildning från 2003.