Kvinnor och alkoholproblem

  • Kvinnor och alkoholproblemKvinnor tål alkohol sämre än män. Alkoholen har oftast en mindre kroppsvolym att fördela sig på. Kvinnan har högre andel fettvävnad och mindre andel vatten i kroppen. Eftersom alkohol är vattenlösligt blir koncentrationen högre i kvinnans kropp. Det kvinnliga könshormonet östrogen förefaller öka leverns känslighet för alkoholskada. Vissa studier talar också för att män, jämfört med kvinnor, förbränner en större del av alkoholen redan i magsäcken och får en lägre koncentration i kroppens övriga organ.
  • Skuld och skam upplevs starkare av kvinnan själv. Hon dricker ofta ensam och i smyg, vilket skapar isolering och negativ självsyn.
  • Attityderna i samhället är mer fördömande mot kvinnan med alkoholproblem.
  • Kvinnor blir oftare övergivna av sin partner.
  • Kvinnor är rädda att förlora barnen, dricker när de gått och lagt sig och vågar inte söka hjälp öppet.
  • Kvinnor blir oftare sexuellt utnyttjade och misshandlade.
  • Kvinnor använder gärna bensodiazepiner, vilket leder till korsberoende som är svårare att ta sig ur än ett rent alkoholberoende.