Alkohol- och beroendeterapi

  • Om du upplever att du använder alkohol, droger eller lugnande medel på ett sätt som du inte tycker om…
  • Om du flera gånger försökt minska eller sluta och inte lyckats så bra..
  • Om dina nära och kära eller de på jobbet vid flera tillfällen uttryckt sin oro eller blivit arga för hur du använder…

Då kan det vara så att du är beroende och behöver lite hjälp. Med kognitiva metoder går vi gemensamt igenom ditt bruk av substanser eller ditt tvångsmässiga beteende, så du själv kan förstå om du är beroende eller om det handlar om ett riskbruk.

Kognitiva strategier för att hantera livet

Vid riskbruk arbetar vi tillsammans kognitivt och motivationshöjande med förändring till en nivå du tycker är lagom. Du får en god kunskap om beroende och därefter arbetar vi tillsammans med kognitiva strategier för att du skall kunna avstå, finna nya sätt att hantera livet och bearbeta det som hänt.