AlkoholberoendeAlkoholberoende

Handlar om starkt inbyggda mekanismer som kidnappat hjärnans ursprungliga belöningssystem och påverkar detta på ett avgörande och bestående sätt.

Ofta börjar ett beroende med ett behov av att varva ned, söka spänning eller att döva känslor som ångest och oro. Beroende är när man inte med säkerhet själv kan bestämma när eller om man skall sluta eller var man skall sätta gränsen. Beroende kan också handla om beteenden; att tvångsmässigt söka sex, förälskelse, spel, shopping, dating eller träning.